Declaració de privadesa - PwC España

Introducció

PwC està fermament compromesa amb la protecció de dades personals. Aquesta declaració de privadesa descriu per què i com recopilem i fem servir dades personals. S'aplica a les dades personals que ens proporcionen tant els mateixos interessats com les rebudes a través de tercers. Podem utilitzar les dades personals que ens proporcioni per a qualsevol de les finalitats que indiquem en el moment de la recollida.

PwC fa referència a la xarxa de firmes membres de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) o, segons cada cas concret, a firmes membres individuals de la xarxa PwC. Cada firma membre és una entitat jurídica independent i no actua com a agent de PwCIL ni de cap altra firma membre. PwCIL no presta serveis a clients. PwCIL no es responsabilitza ni respon dels actes o omissions de cap de les seves firmes membres, ni del contingut professional dels seus treballs, ni pot vincular-les o obligar-les de cap forma. De la mateixa manera, cap de les firmes membres és responsable dels actes o omissions de la resta de les firmes membres ni del contingut professional dels seus treballs, ni pot vincular o obligar a aquestes firmes membres ni a PwCIL de cap forma.

PwC processa dades personals per a nombroses finalitats, i els mitjans de recollida, bases legals de processament, ús, divulgació i períodes de retenció per a cada propòsit poden ser diferents. Quan recopilem i fem servir dades personals, la nostra política és ser transparents en relació amb per què i com processem les dades personals; per això, en cada recollida de dades, s'informa de tots els aspectes anteriors, enfocats a cada supòsit en concret.

Seguretat

Ens prenem molt seriosament la seguretat de totes les dades que tractem. Ens ajustem a estàndards de seguretat internacionalment reconeguts, i el nostre sistema de gestió de seguretat de la informació, en relació amb les dades confidencials dels nostres clients, està certificat de manera independent en el compliment de la norma ISO / IEC 27001: 2013.

Tenim un marc de polítiques, procediments i plans de formació que cobreixen les obligacions de protecció de dades, confidencialitat i seguretat, i que regularment revisa la idoneïtat de les mesures de seguretat implementades per mantenir segura la informació que processem.

Quan i com compartim dades personals i ubicacions de processament

Només compartirem dades personals amb tercers quan la llei ens ho permeti. Quan compartim dades amb tercers, establim acords contractuals i mecanismes de seguretat segons correspongui per protegir les dades i complir amb els nostres estàndards de protecció, confidencialitat i seguretat de dades.

Som part d'una xarxa global d'empreses i podem treballar conjuntament amb altres proveïdors de serveis professionals, els quals poden ajudar-nos a gestionar el nostre negoci. Alguns d'aquests tercers poden estar situats en altres països, de manera que les dades personals poden transferir-se fora dels països on estem situats nosaltres i els nostres clients.

Això inclou països fora de la Unió Europea i països que no tenen lleis que ofereixin protecció específica per a les dades personals. Hem pres mesures per garantir que totes les dades personals rebin una protecció adequada i que totes les transferències de dades personals fora de la UE es facin legalment. Quan transferim dades personals fora de la UE a un país que la Comissió Europea no determini que proporciona un nivell adequat de protecció per a les dades personals, les transferències es faran sota un acord que cobreix els requisits de la UE per a la transferència de dades personals fora de la UE, com les clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea.

Complint amb els requisits recollits en els paràgrafs anteriors, les dades personals que tractem poden transferir-se a:

  • Altres firmes membres de PwC: podem compartir dades personals amb altres firmes membres de PwC quan això sigui necessari per a finalitats administratives i per proporcionar serveis professionals als nostres clients (per exemple, quan proporcionem serveis que impliquin l'assessorament de firmes membres de PwC en diferents territoris).

  • Tercers que ens presten serveis de TI: utilitzem tercers perquè ens ajudin a proporcionar els nostres serveis i per ajudar a proporcionar, executar i administrar els nostres sistemes informàtics interns. Per exemple, proveïdors de tecnologia de la informació, proveïdors de programari com a servei al núvol, allotjament i gestió de llocs web, còpia de seguretat de dades i emmagatzematge. Els servidors que alimenten i faciliten aquesta infraestructura al núvol estan situats en centres de dades segurs a tot el món, i les dades personals poden emmagatzemar-se en qualsevol d'aquests centres.

  • Tercers que ens ajuden en la prestació dels serveis: podem treballar amb altres proveïdors per ajudar-nos a proporcionar serveis professionals als nostres clients. En aquests casos, se signaran els corresponents contractes que legitimin el tractament de les dades per part d'aquests tercers.

  • Auditors, asseguradors i assessors professionals: en la prestació dels serveis podem haver de compartir dades amb els nostres Auditors, asseguradors i/o assessors professionals. En aquests casos, se signaran els corresponents contractes que legitimin el tractament de les dades per part d'aquests tercers.

  • Compliment de la llei o entitats reguladores: podem rebre sol·licituds d'informació per part d'Autoritats o entitats reguladores que comportin la divulgació de dades personals. Aquesta petició pot ser per verificar que estem complint amb les lleis i regulacions aplicables, per investigar un presumpte delicte, etc. Aquestes peticions seran ateses tenint com a base legitimadora l'obligació legal existent.

Canvis en aquesta declaració de privadesa

El present avís de privadesa pot patir modificacions, canvis o actualitzacions derivats de nous requeriments legals. El present document serà sempre la versió actualitzada, adaptada als nous requeriments.

Contacta amb nosaltres
Segueix-nos a